Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Pojorâta

Ascultă Pagina
Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Pojorâta
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane Cu Handicap Pojorâta
 • Compartimentul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap Fălticeni
Adresa: Sat Pojorâta, comuna Pojorâta, numărul 789, judeţul Suceava
Telefon: 0230 236 256
Șef Centru: Ioan Raia

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP POJORÂTA

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Pojorâta, este instituție de interes public pentru persoanele adulte cu dizabilități, fără personalitate juridică, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Suceava.

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pojorâta furnizează servicii sociale în două locaţii, după cum urmează:

 • în localitatea Pojorîta, str. Izvorul Giumalăului nr. 789, jud. Suceava, cu o capacitate de 72 de locuri.
 • în localitatea Fălticeni, str. Pleşeşti Gane, nr.19, jud. Suceava, prin Compartimentul Pavilionar de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap, cu o capacitate de 6 locuri.

Centrul se află amplasat în centrul comunei Pojorâta, într-o zona pitorească de munte, la poalele munților Rarău și Giumalau, este străbătută de raul Moldova și se află la o distanță de 70 km de municipiul Suceava. În anul 1949 Ministerul Muncii și Prevederilor Sociale a înființat Căminul de bătrâni ce funcționează în clădirea fostei Asociații ”Cercul de gospodine” Pojorâta care în timp a fost amenajată special pentru a fi locuită de persoane în vârstă și cu diferite dizabilități.

Compartimentul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap Fălticeni este înfiinţat prin: Hotărârea Consiliului judeţean Suceava nr 183 din 30.10.2015 şi funcţionează în subordinea Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap Pojorâta, respectiv în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava;

În localitatea Pojorîta activitatea unității se desfășoară într-un complex de clădiri cu următoarea componență:

 • Pavilionul central – format din S+P+E pe o suprafață construită de 331 mp și suprafață desfășurată de 825 mp și are în componență blocul alimentar și sala de mese, clubul – atelier ergoterapie, cabinetul medical , 5 dormitoare , grupuri sanitare și baie
 • Pavilionul nou este compus din : 
  • Demisol – 5 saloane cu câte 3 paturi, 3 magazii, 3 grupuri sanitare,
  • Parter – 4 saloane cu câte 4 paturi și o rezervă, oficiu infirmier, 4 grupuri sanitare, 
  • Etaj I – 4 saloane cu cîte 4 paturi și o rezervă, izolator , 4 grupuri sanitare 
  • Mansardă – 3 birouri ( cabinet ergoterapie, masaj, psihologic) și 2 grupuri sanitare.
  • Anexe – clădire pentru spălătorie, cu un singur nivel, lenjerie, arhivă clădire în care se află magazia de alimente, îmbrăcăminte, garaj, atelier tâmplărie și cameră mortuară.

Locația de la Fălticeni este pe un singur nivel (parter) și are în componență 3 domitoare a câte 3 paturi, 2 grupuri sanitare , unul pentru beneficiari și unul pentru personal, o camera de zi, spațiu pentru personal, o bucătărie, curte, beci și două magazii. 

 

Beneficiarii

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane Cu Handicap Pojorâta” sunt persoane adulte cu dizabilităţi, încadrate într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită servicii sociale specializate în vederea menținerii/dezvoltării deprinderilor de viață independența, abilitării, reabilitării și. integrării sociale. În Compartimentul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap Fălticeni sunt asistate doar persoane cu certificate de încadrare în grad de handicap cu HIV-SIDA.

 

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urmă evalurării multidisciplinare și a Planului Personalizat. Activitățile propuse țin cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

 

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 2. informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea deechipamente asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale,informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei. 
 3. consiliere psihologică.dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltarea personală, autocunoaşterea, altele.
 4. abilitare și reabilitare –psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional. 
 5. îngrijire și asistență – sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea haineloradecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe bazarecomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele.
 6. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează:  
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 7. educație / pregătire pentru muncă – aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii săfacă față cerințelor instituției școlare/profesionale, să participe la acțiuni demeșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțînțele și abilitățilepractice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele. – consiliere pre și post angajare, consiliere juridică,organizarea de grupuri de support. 
 8. asistență și suport pentru luarea unei decizii, poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor, asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 9. integrare și participare socială și civică: cunoașterea mediului social,stimularea /învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea înactivități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele.
ÎNAPOI
Sari la conținut