Centrul de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitîți ”O Nouă Viață” Siret

Ascultă Pagina
Centrul de servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitîți ”O Nouă Viață” Siret
 • 1. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități "Kincasslagh"
 • 2. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități " Phoenix "
 • 3. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități " Killybegs"
 • 4. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități "Manion"
 • 5. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități "Camlough"
 • 6. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități "Alma Mater"
Adresa: Strada Sucevei, numărul 16, localitate Siret, județul Suceava
Telefon: 0230 280 523
Șef Centru: Laura Maria Jolobai

 

CENTRUL  DE ABILITARE ȘI  REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI    „O NOUĂ VIAȚĂ” SIRET

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Viață” Siret (CAbR), fără personalitate juridică, a fost înfiinţat prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap O Nouă Viață Siret. Actuala denumire este conformă cu Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 13 din 28 ianuarie 2020 şi avizului eliberat de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale prin Autoritatea Națională Pentru Persoanele cu Dizabilități, nr. 5248/6705/10600/ ANPD/ 07.01.2020, funcţionând în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Suceava. 

 

Tipul și misiunea CabR O Nouă Viață Siret

CAbR O Nouă Viață este centru de tip rezidenţial, iar scopul centrului prin cele cinci locații ale sale este oferirea de servicii sociale de tip rezidențial care cuprind un ansamblu de activități, cu preponderență de abilitare și reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități, în vederea dezvoltării potențialului personal, precum și aplicarea politicilor și stategiilor de asistență specială a persoanelor cu handicap psihic şi/sau fizic, pentru a răspunde nevoilor sociale, celor speciale, individuale, ale acestora în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.. 

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Viață” Siret, are o capacitate de 39 de locuri este organizat şi îşi desfăşoară activităţile specifice în cinci locaţii, astfel: 

 – CR Kincasslagh, str. Sucevei, nr. 16, loc. Siret, tel./fax: 0230/280523 – capacitatea -12 beneficiari;

 – CR Phoenix, str. Castanilor, nr. 28, loc Siret, tel.: 0733/004 007 – capacitatea – 9 beneficiari;

 – CR Killibegs, str. Sas Vodă, nr. 1A, loc. Siret, tel.: 0733/004 008 – capacitatea – 6 beneficiari;

 – CR Manion, str. Dubovei, nr. 18A, loc. Siret, tel.: 0733/004 005 – capacitatea – 6 beneficiari;

 – CR Camlough, str. Dubovei, nr. 18B, loc. Siret, tel.: 0733/004 006 – capacitatea – 6 beneficiari.

Locațiile sunt proprietatea Fundației O Nouă Viață Siret, DGASPC folosind clădirile în baza unui contract de colaborare și a unui contract de comodat

BENEFICIARI

Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane adulte cu dizabilităţi, încadrate într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită servicii sociale specializate în vederea menținerii/dezvoltării deprinderilor de viață independența, abilitării, reabilitării și integrării sociale.

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urmă evalurării multidisciplinare și a Planului Personalizat. Activitățile propuse țin cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 2. informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea deechipamente asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale,informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei. 
 3. consiliere psihologică.dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilorsociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltareapersonală, autocunoaşterea, altele.
 4. abilitare și reabilitare –psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional. 
 5. îngrijire și asistență – sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea haineloradecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe bazarecomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele.
 6. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează: 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 7. educație / pregătire pentru muncă – aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii săfacă față cerințelor instituției școlare/profesionale, să participe la acțiuni demeșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțînțele și abilitățilepractice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele. – consiliere pre și post angajare, consiliere juridică,organizarea de grupuri de support. 
 8. asistență și suport pentru luarea unei decizii, poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor, asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 9. integrare și participare socială și civică: cunoașterea mediului social,stimularea /învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea înactivități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele.

Colaborarea centrului cu organizațiile non-guvernamentale din comunitate precum Fundația „O Nouă Viață” și Fundația „Eagle House”, precum și cu celelalte instituții de stat este una deosebit de fructuoasă, activitățile noastre fiind cunoscute la nivel local și județean tocmai din perspectiva lucrurilor realizate în comunitate și nu numai.

ÎNAPOI
Sari la conținut