C.R.R.P.H. „O Nouă Viață” Siret

Ascultă Pagina
C.R.R.P.H. „O Nouă Viață” Siret
 • 1. Casa "Kincasslagh"
 • 2. Casa "Phoenix"
 • 3. Casa "Manion"
 • 4. Casa "Camlough"
 • 5. Centrul rezidenţial "Killybegs"
Adresa: Strada Sucevei, numărul 16, localitate Siret, județul Suceava
Telefon: 0230 280 523
Șef Centru: Laura Maria Jolobai

CRRPH Siret

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap “O Nouă Viață” Siret , este instituţie de interes public pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, fără personalitate juridică, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Suceava

Centrul a fost înfiinţat în dată de 01.04.2008, că urmare a semnării Convenției de Parteneriat dintre Fundația “O Nouă Viață” Siret, pe de o parte și Consiliul Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, pe de altă parte. Actuală denumire a centrului a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 10 din 30 ianuarie 2015 şi a avizului eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, nr. 737/22.01.2015, funcţionând în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap O Nouă Viaţă Siret are o capacitate de 39 de locuri şi îşi desfăşoară activităţile specifice în cinci locaţii, astfel:

 • Casa Kincasslagh – aflată în str. Sucevei, nr. 16 a fost construită în anul 1998, pentru un număr de 12 tineri cu dizabilități.
 • Casa Phoenix – aflată în Castanilor, nr. 28, a fost construită în anul 2001, pentru un număr de 9 tineri cu dizabilități.
 • Casa Manion aflată în str. Dubovei, nr. 18A, construită în anul 2004, pentru un număr de 6 tineri cu dizabilități
 • Casa Camlough – aflată în str. Dubovei, nr. 18B construită în anul 2004, pentru un număr de 6 tineri cu dizabilități.
 • Centrul rezidențial Killybegs – str. Sas Vodă, nr. 1A,construit în anul 2002, pentru un număr de 6 tineri cu dizabilități.

Locațiile sunt proprietatea Fundației O Nouă Viață Siret, DGASPC folosind clădirile în baza unui contract de colaborare și a unui contract de comodat.

BENEFICIARI

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „O Nouă Viaţă” Siret sunt persoane adulte cu dizabilităţi, încadrate într-o categorie de persoane cu handicap, care necesită servicii sociale specializate în vederea menținerii/dezvoltării deprinderilor de viață independența, abilitării, reabilitării și integrării sociale.

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urmă evalurării multidisciplinare și a Planului Personalizat. Activitățile propuse țin cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 2. informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea deechipamente asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale,informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei. 
 3. consiliere psihologică.dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilorsociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltareapersonală, autocunoaşterea, altele.
 4. abilitare și reabilitare –psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional. 
 5. îngrijire și asistență sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea haineloradecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe bazarecomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele.
 6. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează: 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 7. educație / pregătire pentru muncă – aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii săfacă față cerințelor instituției școlare/profesionale, să participe la acțiuni demeșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțînțele și abilitățilepractice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele. – consiliere pre și post angajare, consiliere juridică,organizarea de grupuri de support. 
 8. asistență și suport pentru luarea unei decizii, poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor, asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 9. integrare și participare socială și civică: cunoașterea mediului social,stimularea /învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea înactivități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele.

Colaborarea centrului cu organizațiile non-guvernamentale din comunitate precum Fundația „O Nouă Viață” și Fundația „Eagle House”, precum și cu celelalte instituții de stat este una deosebit de fructuoasă, activitățile noastre fiind cunoscute la nivel local și județean tocmai din perspectiva lucrurilor realizate în comunitate și nu numai.

ÎNAPOI
Sari la conținut