Centrul de Abilitare șI Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități “O Nouă Șansă-Todiresti

Ascultă Pagina
Centrul de Abilitare șI Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități “O Nouă Șansă-Todiresti
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică “O Nouă Șansă” Todirești
Adresa: Comuna Todirești, județul Suceava
Șef Centru: Marius Mihai Bochian

  

CENTRUL DE ABILITARE șI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂțI “O NOUĂ ȘANSĂ

Centrul de Abilitare șI Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități “O Nouă Șansă “a fost înființat prin HCJ nr. 196/30 octombrie 2019 prin reorganizarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică “O Nouă Șansă “ Todirești, centrul permite accesul persoanelor asistate la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, petrecerea timpului liber, relaţii sociale, etc.). 

Centrul de Abilitare șI Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități “O Nouă Șansă “ Todirești este un serviciu social de tip rezidențial care cuprinde un ansamblu de activități cu preponderență de abilitare și reabilitare realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități în vederea dezvoltării potențialului personal. Centrul asigură servicii sociale de găzduire, alimentație, asistență pentru sănătate,  asistență şi îngrijire medicală, îngrijire personală, abilitare și reabilitare funcțională și socializare, în vederea dezvoltării potenţialului restant şi (re)integrării în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități psihice, mentale sau asociate

Capacitatea: CAbR “O Nouă Șansă “ Todirești are o capacitate de 50 de locuri.

Clădirea are formă rectangulară în plan, regimul de înălțime este demisol parțial și parter (având un mic spațiu sub bucătărie, la demisol pentru beci).

Din punct de vedere funcțional este realizată astfel: parterul cuprinde 17 dormitoare cu 3 paturi, un dormitor cu 2 paturi, grupuri sanitare personal și beneficiari, bucătăria, centrală termică, sală de mese, birouri, spălătorie, vestiar, sală de kinetoterapie, 2 săli pentru activități de terapie ocupațională, o sală pentru activități de socializare, birou asistent social, cabinet psihologic.

Dormitoarele sunt dotate cu televizor, 3 paturi, 3 noptiere, dulap haine cu 3 uși, dulap încalțăminte 3 compartimente, comodă cu 3 compartimente și sertare, 3 veioze. Dormitoarele sunt distribuite câte două pe modul și au grup sanitar. 

 

 

BENEFICIARII

Beneficiarii serviciilor sociale  sunt persoane adulte cu dizabilităţi, încadrate într-o categorie de persoane cu handicap, psihic, mental sau asociat, cu certificate de încadrare  în grad de handicap în termen de valabilitate care necesită servicii sociale specializate în vederea menținerii/dezvoltării deprinderilor de viață independența, abilitării, reabilitării și integrării sociale. 

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urmă evaluării multidisciplinare și a Planului Personalizat. Activitățile propuse țin cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 2. informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea deechipamente asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale,informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei. 
 3. consiliere psihologică.dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilorsociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltareapersonală, autocunoaşterea, altele.
 4. abilitare și reabilitare –psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional. 
 5. îngrijire și asistență – sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele.
 6. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează: 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 7. educație / pregătire pentru muncă – aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii săfacă față cerințelor instituției școlare/profesionale, să participe la acțiuni de meșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțînțele și abilitățile practice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele. – consiliere pre și post angajare, consiliere juridică,organizarea de grupuri de support. 
 8. asistență și suport pentru luarea unei decizii, poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor, asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 9. integrare și participare socială și civică: cunoașterea mediului social,stimularea /învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea înactivități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele.

 

 

ÎNAPOI
Sari la conținut