C.R.R.N Costâna

Ascultă Pagina
C.R.R.N Costâna
 • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna
Adresa: Sat Costâna, numărul 151, comuna Todirești, judeţul Suceava
Telefon: 0230 522 826
Șef Centru: Domșa Vasile

CRRH Costana

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna este instituție de interes public pentru persoanele adulte cu dizabilități, fără personalitate juridică, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Suceava.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna are o capacitate de 170 de locuri şi îşi desfăşoară activităţile specifice în trei clădiri, astfel:

 • pav. A cu o suprafaţă utilă de 1187,6 mp; este un pavilion pentru bărbați, demisolul este amenajat că magazie pentru alimente şi 956,48 mp parter cu cameră de gardă, sală de mese, săli de baie; 2 toalete și un grup sanitar pentru personal și 11 dormitoare.
 • pav. B cu o suprafaţă de 1031,94 mp, este un pavilion mixt; la parter sunt blocul alimentar cu sala de mese, 2 săli de terapie ocupațională, grup sanitar; la etaj se află camera de gardă, grup sanitar personal și un număr de 12 dormitoare cu grup sanitari. 
 • pav. C. cu o suprafaţă utilă de 887, 65 mp; are la demisol sală de lectură, 2 săli de terapie ocupațională, un grupi sanitare, la parter sunt amenajate sală de mese, cabinet medic și cameră de gardă, 2 module cu 2 dormitoare x 4 paturi şi câte un grup sanitar; 1 dormitor x 5 paturi cu grup sanitar; la etaj sunt 2 module cu 2 dormitoare x 4 paturi; 2 module cu 2 dormitoare x 5 paturi și câte un grup sanitar; 1 rezervă x 2 paturi.

BENEFICIARII

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna” sunt persoane adulte cu dizabilităţi, încadrate într-o categorie de persoane cu handicap, psihic, mental sau asociat, care necesită servicii sociale specializate în vederea menținerii/dezvoltării deprinderilor de viață independența, abilitării, reabilitării și integrării sociale.

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urmă evalurării multidisciplinare și a Planului Personalizat. Activitățile propuse țin cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 2. informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea deechipamente asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale,informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei. 
 3. consiliere psihologică.dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilorsociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltareapersonală, autocunoaşterea, altele.
 4. abilitare și reabilitare –psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional. 
 5. îngrijire și asistență sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea haineloradecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe bazarecomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele.
 6. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează: 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 7. educație / pregătire pentru muncă – aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii săfacă față cerințelor instituției școlare/profesionale, să participe la acțiuni demeșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțînțele și abilitățilepractice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele. – consiliere pre și post angajare, consiliere juridică,organizarea de grupuri de support. 
 8. asistență și suport pentru luarea unei decizii, poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor, asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 9. integrare și participare socială și civică: cunoașterea mediului social,stimularea /învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea înactivități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele.
ÎNAPOI
Sari la conținut