Structura Organizatorică DGASPC Suceava

Ascultă Pagina
Serviciul juridic si contencios

avizează actele de autoritate emise de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava cu aviz pozitiv […]

VEZI DETALII
Birou monitorizare în domeniul asistenței sociale

Monitorizarea copiilor/tinerilor din sistemul de protecție operează în bazele de date și evidențele din cadrul biroului, intrările și ieșirile din […]

VEZI DETALII
Compartimentul investiţii şi recepţii lucrări

asigură obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;  asigură prelungirea autorizaţiilor de construire; desfăşoară corespondenţă cu terţii; supune […]

VEZI DETALII
Serviciul achiziţii publice si contractare servicii sociale

a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile […]

VEZI DETALII
Serviciul Comisiilor de Specialitate

Serviciul Comisiilor de Specialitate asigură activitatea de secretariat a Comisiei pentru Protecția Copilului Suceava și a Comisiei de Evaluare a […]

VEZI DETALII
Biroul SSM, PSI şi management calitate

Compartiment SSM şi PSI: asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire profesională şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare; organizează, […]

VEZI DETALII
Compartiment strategii, proiecte şi parteneriate

identifică surse de finanţare pentru proiecte care au ca activitate asistenţa socială; dezvoltă programe de finanţare pentru toate structurile din […]

VEZI DETALII
Compartiment audit intern

este organizat şi îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, […]

VEZI DETALII