Locuința Maxim Protejată Mitocu Dragomirnei

Ascultă Pagina
Locuința Maxim Protejată Mitocu Dragomirnei
Adresa: Mitocu Dragomirnei

 

„LOCUINțA MAXIM PROTEJATĂ MITOCU DRAGOMIRNEI”

 

Înființată prin Proiectul PHARE RO 2003/005 – 551.01.04.01/NAPH-SV_36 ”Restructurare și înființare de servicii alternative noi la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna”, centrul permite accesul persoanelor asistate la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, petrecerea timpului liber, relaţii sociale, etc.). Locuința Maxim Protejată are de capacitate de 10 locuri.

Locuința Maxim Protejată este organizată astfel: 5 camere cu câte două paturi, grupruri sanitare, bucătărie, spațiul de luat masă, camera de zi, spălătorie, magazine de alimente, centrală termică, birou pentru personal.

Beneficiari

Locuința Maxim Protejată se adresează persoanelor adulte cu afecțiuni neuropsihice încadrate într-un grad de handicap neuropsihiatric care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale în mod independent, dar care au un grad ridicat de independență și autonomie ce le oferă posibilitatea de autogospodărire sub supraveghere. Asigurăm servicii sociale de cazare, hrană, asistență şi îngrijire medicală, îngrijire personală, reabilitare funcțională și socializare, în vederea recuperării potenţialului restant şi (re)integrării în comunitate pentru persoanele adulte cu handicap psihic, mental sau asociat.

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urmă evalurării multidisciplinare și a Planului Personal de Viitor. Activitățile propuse țîn cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

 • Găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 • Informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea deechipamente asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale,informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei
 • Consiliere psihologică.dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilorsociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltareapersonală, autocunoaşterea, altele.
  Activitățile vor fi asigurate de către psiholog sau psihoterapeut.Consilierea psihologică cuprinde programe de consiliere și terapie suportivă, intervenții terapeutice specifice
 • Activități de abilitare și reabilitare constau în psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional.
 • Activitățile de îngrijire și asistență constau în: supraveghere pentru alegerea haineloradecvate, supraveghere în asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe bazarecomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele. 
 • Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează: 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți .
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 • Activități de educație / pregătire pentru muncăpresupun aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii săfacă față cerințelor instituției profesionale, să participe la acțiuni demeșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțînțele și abilitățilepractice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele, consiliere pre și post angajare, consiliere juridică,organizarea de grupuri de support. LMP încurajează beneficiarii să urmeze, și completeze sau să finalizeze programe educaționale, vocaționale sau de pregătire pentru muncă, și să se înscrie la cursuri de formare profesională și să treacă de la o etapă de formare profesională la altă. LmP face demersuri pentru identificarea de alternative educaționale pentru beneficiari. 
 • Activități privind implicare și participare socială și civică – constau în cunoașterea mediului social,stimularea/învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea înactivități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea laacțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele. LMP încurajează beneficiarii să se implice sau să participe la acțiuni din comunitate,
  singuri sau însoțiți de cel puțîn un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din PPV sau PP și sprijină beneficiarii să dispună de cunoșțînțe și informații din domeniul social și al dizabilității, informându-i cu privire la drepturile și facilitățile sociale.

ÎNAPOI
Sari la conținut