Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabiltăţi ,,Ama Deus” Siret

Ascultă Pagina
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabiltăţi ,,Ama Deus” Siret
Adresa: Oraș Siret, județul Suceava

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILTĂŢI

,,AMA DEUS” SIRET

      Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Ama Deus” Siret  a fost înființat, prin închiderea Centrului de servicii pentru copilul aflat în dificultate Siret din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava, nr.130 din 30 octombrie 2020, cu Avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții  nr. 22470/ ANDPDCA /MI/MC/2020, funcționează începând cu data de 15.11.2020. 

  Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane  Adulte cu Dizabilități ,,Ama Deus” Siret este un serviciu social de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, care asigură găzduire, îngrijire, informare,  asistență socială și medicală, consiliere psihologică, abilitare și reabilitare, activități pentru menținerea/dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, asistență și suport pentru luarea unei decizii, precum și pentru integrare și  participare socială și civică. 

 Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane  Adulte cu Dizabilități ,,Ama Deus” Siret are o  capacitate de 36 locuri, având o structură modulară formată astfel:

 •  3 module de îngrijire (modulul I, II, III) distincte cu o componență totală de: 12 dormitoare, 6 băi cu dușuri și wc(fete /băieți) adaptate persoanelor cu dizabilități, 3 camere de zi, 3 săli de servire a meselor, 3 băi personal, 3 holuri intrare exterior,1 vestiar,1 cameră tip izolator; 
 • fiecare modul de îngrijire are  în componența sa:  4 dormitoare ( fiecare dormitor cu 3 paturi/3 beneficiari),  2 băi cu dușuri și wc ( 1 baie la 6 beneficiari ), o cameră de zi, o sală de mese , o baie personal, 1 hol intrare exterior;
 • 1 modul bloc alimentar compus din: bucătărie, sală de preparare a cărnii, sală de preparare legume, magazie, baie personal bucătărie, hol intrare exterior;
 • 1 modul de recuperare neuropsihomotorie compus din : cabinet asistență socială, cabinet psihologic, sală gimnastică/kinetoterapie, sală de terapie ocupațională, cameră de stimulare senzorială, cabinet asistență medicală, sală depozitare materiale sanitare/medicamente psihotrope, hol intrare exterior;
 • în curtea centrului este amenajată o seră pentru legume, miniparc, grădină pentru legume, terase exterioare .
 • Sediul administrativ, clădire separata,  compus din : 2 birouri, magazie, baie, garaj, beci.

 

   Beneficiari

     Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane  Adulte cu Dizabilități ,,Ama Deus” Siret  sunt persoane adulte cu dizabilităţi mental, psihic sau asociat, încadrate într-o categorie de persoane cu handicap cu certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate, care necesită îngrijire și asistență de specialitate.

   Servicii și activități 

   Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale  specifice ale persoanelor cu dizabilități, în vederea menținerii/dezvoltării potențialului personal al acestora. 

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în:

 1. găzduire pe perioadă  determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 2. îngrijire și asistență – sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea hainelor adecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele.
 3. asistență medicala– monitorizarea permanentă a stării de sănătate a beneficiarilor ; 
 4. informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc;
 5. consiliere psihologică-dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizarea de sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltarea personală, autocunoaşterea, altele.
 6. abilitare și reabilitare – artterapie (modelaj, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, dans, etc) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională. 
 7. menținerea/ dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează:  
 • menținerea /dezvoltarea deprinderilor cognitive
 • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
 • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
 • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
 • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
 • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
 • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 1. asistență și suport pentru luarea unei decizii poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 2. integrare și participare socială și civică–  cunoașterea mediului social, stimularea /învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea în activități  culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, vizite,etc.

   Toată  activitatea centrului  este derulată conform unor proceduri de lucru şi regulamente, de la admiterea beneficiarului  în centru  şi până la  ieşirea acestuia din centru . 

ÎNAPOI
Sari la conținut