Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei

Ascultă Pagina
Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei
 • 1. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei
 • 2. Locuința Maxim Protejată Mitocu Dragomirnei
Adresa: Comuna Mitocu Dragomirnei, județul Suceava
Telefon: 0372 706 523
Șef Centru: Cristina Doroftei

„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei”

Înființat prin Proiectul PHARE RO 2003/005 – 551.01.04.01/NAPH-SV_36 ”Restructurare și înființare de servicii alternative noi la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna”, centrul permite accesul persoanelor asistate la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, petrecerea timpului liber, relaţii sociale, etc.). 

Capacitatea: CRRN Mitocu Dragomirnei are o capacitate de 39 de locuri și este structurat astfel:

C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei este organizat astfel: 13 camere cu câte 3 paturi, grupuri sanitare adaptate, cameră de zi, bucătărie cu sală de mese, cabinet medical cu izolator,camera intimă, cabinet psiho-social, sală de kinetoterapie, atelier de terapie ocupaţională, centrală termică,spălătorie,magazii (pentru produse alimentare și nealimentare) și două vestiare pentru personal.

Beneficiari

„Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei” asigură servicii sociale de cazare, hrană, asistență şi îngrijire medicală, îngrijire personală, reabilitare funcțională și socializare, în vederea recuperării potenţialului restant şi (re)integrării în comunitate pentru persoanele adulte cu handicap psihic, mental sau asociat. Beneficiarii centrului sunt persoanelor adulte cu afecțiuni neuropsihice încadrate într-un grad de handicap neuropsihiatric ce nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire de specialitate, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării lor fizice sau psihice.

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urmă evalurării multidisciplinare și a Planului Personalizat. Activitățile propuse țin cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în:

 1. găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 2. informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea deechipamente asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale,informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei. 
 3. consiliere psihologică.dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilorsociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltareapersonală, autocunoaşterea, altele.
 4. abilitare și reabilitare –psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional. 
 5. îngrijire și asistență sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea haineloradecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe bazarecomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele.
 6. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează: 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 7. educație / pregătire pentru muncă – aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii săfacă față cerințelor instituției școlare/profesionale, să participe la acțiuni demeșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțînțele și abilitățilepractice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele. – consiliere pre și post angajare, consiliere juridică,organizarea de grupuri de support. 
 8. asistență și suport pentru luarea unei decizii, poate cuprinde, după caz: informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor, asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
 9. integrare și participare socială și civică: cunoașterea mediului social,stimularea /învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea înactivități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele.

„Locuința Maxim Protejată Mitocu Dragomirnei”

Înființată prin Proiectul PHARE RO 2003/005 – 551.01.04.01/NAPH-SV_36 ”Restructurare și înființare de servicii alternative noi la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna”, centrul permite accesul persoanelor asistate la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, petrecerea timpului liber, relaţii sociale, etc.). Locuința Maxim Protejată are p capacitate de 10 locuri.

Locuința Maxim Protejate este organizată astfel: 5 camere cu câte două paturi, grupruri sanitare, bucătărie, spațiul de luat masă, camera de zi, spălătorie, magazine de alimente, centrală termică, birou pentru personal.

Beneficiari

Locuința Maxim Protejată se adresează persoanelor adulte cu afecțiuni neuropsihice încadrate într-un grad de handicap neuropsihiatric care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale în mod independent, dar care au un grad ridicat de independență și autonomie ce le oferă posibilitatea de autogospodărire sub supraveghere. Asigurăm servicii sociale de cazare, hrană, asistență şi îngrijire medicală, îngrijire personală, reabilitare funcțională și socializare, în vederea recuperării potenţialului restant şi (re)integrării în comunitate pentru persoanele adulte cu handicap psihic, mental sau asociat.

SERVICII ȘI ACTIVITĂȚi

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în urmă evalurării multidisciplinare și a Planului Personal de Viitor. Activitățile propuse țîn cont de nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea personalului.

 • Găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor; 
 • Informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea deechipamente asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale,informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei
 • Consiliere psihologică.dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilorsociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltareapersonală, autocunoaşterea, altele.
  Activitățile vor fi asigurate de către psiholog sau psihoterapeut.Consilierea psihologică cuprinde programe de consiliere și terapie suportivă, intervenții terapeutice specifice
 • Activități de abilitare și reabilitare constau în psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip vocaţional /ocupaţional.
 • Activitățile de îngrijire și asistență constau în: supraveghere pentru alegerea haineloradecvate, supraveghere în asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea medicamentației, în limita competenței, pe bazarecomandărilor medicului de familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / exterior,inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele. 
 • Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează: 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire 
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți .
  • menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire 
 • Activități de educație / pregătire pentru muncăpresupun aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii săfacă față cerințelor instituției profesionale, să participe la acțiuni demeșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțînțele și abilitățilepractice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele, consiliere pre și post angajare, consiliere juridică,organizarea de grupuri de support. LMP încurajează beneficiarii să urmeze, și completeze sau să finalizeze programe educaționale, vocaționale sau de pregătire pentru muncă, și să se înscrie la cursuri de formare profesională și să treacă de la o etapă de formare profesională la altă. LmP face demersuri pentru identificarea de alternative educaționale pentru beneficiari. 
 • Activități privind implicare și participare socială și civică – constau în cunoașterea mediului social,stimularea/învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea înactivități sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea laacțiuni de recreere și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite,altele. LMP încurajează beneficiarii să se implice sau să participe la acțiuni din comunitate,
  singuri sau însoțiți de cel puțîn un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din PPV sau PP și sprijină beneficiarii să dispună de cunoșțînțe și informații din domeniul social și al dizabilității, informându-i cu privire la drepturile și facilitățile sociale.
ÎNAPOI
Sari la conținut