Anunțuri DGASPC

Ascultă Pagina
concurs
18 dec. 20
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuale vacante din aparatului propriu al direcției: – asistent social principal la Compartimentul manageri de caz a persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în sistem rezidenţial; – muncitor necalificat I la Compartimentul arhivă.
Anunț Concurs
rezultate
16 dec. 20
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR înscrişi la concursul organizat în perioada 23.12.2020 – 28.11.2020 pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuţie vacante de instructor de educație (M) și referent I (M) la Apartament nr. 10 din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului
Rezultate
concurs
9 dec. 20
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului: – educator debutant (M) la Casa de tip familial ,,Lotus” pentru copilul cu dizabilități; – educator debutant (S) la Casa de tip familial nr. 7 copil cu dizabilități;
Concurs
concurs
9 dec. 20
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din cadrul Centrului de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni: – educator (M) la Apartament social nr.6; – educator debutant (S) la Apartament social nr.7.
Concurs
concurs
9 dec. 20
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr.16, organizează concurs pentru ocuparea postului de medic primar cu jumătate de normă la Compartimentul persoane adulte în dificultate și asistență persoane vârstnice, persoana declarată „admis” fiind numită și în funcția de președinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și a postului medic la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.
Concurs
rezultate
8 dec. 20
REZULTATUL FINAL la concursul organizat începând cu data de 26.11.2020 pentru ocuparea a 4 posturi vacante de infirmieră debutantă din cadrul Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică
Rezultate
rezultate
4 dec. 20
REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, la Serviciul întervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 03.12.2020, ora 10,00
Rezultate
rezultate
4 dec. 20
REZULTATELE LA INTERVIU la concursul organizat începând cu data de 26.11.2020 pentru ocuparea unui număr de 4 posturi vacante de infirmieră debutantă la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava
Rezultate
rezultate
3 dec. 20
Rezultat interviu la concursul pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, la Serviciul întervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 03.12.2020, ora 10,00
Rezultate
rezultate
3 dec. 20
Rezultatul la proba scrisă la concursul pentru ocuparea prin recrutare a funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, la Serviciul întervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în data de 03.12.2020, ora 10,00
Rezultate